Manhole

Berdasarkan kedalamannya, bangunan manhole dapat diklasifikasikan

a. Manhole dangkal: kedalaman 0,75-0,9 m, dengan cover kedap;
b. Manhole normal: kedalaman 1,5 m, dengan cover berat; dan
c. Manhole dalam: kedalaman di atas 1,5 m, dengan cover berat.

Category:
Scroll to top